دانلود رایگان


دانلود تحقیق مهاجرت نفت - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق مهاجرت نفت

دانلود رایگان دانلود تحقیق مهاجرت نفت شواهدی دایر بر انتقال نفت به محلی که در آن تجمع یافته وجود دارد. به عبارت دیگر نفت و گاز متمرکز در مخزن ، از سنگی دیگر منشا گرفته و به محلی مناسب جهت ذخیره مهاجرت می کند. از نظر مقایسه سنگ مخزن دارای فضاها و نافذ قابل ملاحظه و به هم مرتبط بود. ولی منافذ سنگ منشا بسیار ریز و یا قابل چشم پوشی می باشد. حرکت سیال ، از سنگ منشا به سمت لایه و معابر توسط و همچنین در درون مخزن ، مهاجرت نامیده شود. تداوم مهاجرت هیدروکربور سبب تجمع آن شده که در نهایت منجر به تشکیل مخزن نفت می شود.
علائم و شواهد مهاجرت هیدروکربورها
مواد آلی موجود در منافذ مرتبط سنگهای سطحی زمین ، اکسید شده و فاسد می شود. بنابراین ، لازمه حفظ مواد نفتی در مخزن به دنبال افزایش عمق و ازدیاد دمای مخزن می باشد.
بخش بسیار کوچکی از مواد ارگانیکی سنگهای منشا به نفت و گاز تبدیل می شود. مقدار نفت به صورت جازا بسیار ناچیز است. به همین دلیل تشکیل مخزن دارای ذخیره قابل ملاحظه هیدروکربور در سنگ منشا غیر ممکن به نظر می رسد.
نفت و گاز بطور کلی همراه آب در منافذ سنگ مخزن تجمع می یابد. به همین دلیل ، وجود نفت و گاز در منافذ و شکستگیها همزمان با دفن شدگی مخزن در صورت گرفته است.
نفت و گاز در بالاترین نقطه مخزن تجمع و تمرکز یافته که خود تاثیری بر حرکت نفت به سمت بالا و یا در جهات عرضی می باشد.
نفت و گاز و آب بر اساس وزن مخصوص نسبت به یکدیگر در مخزن قرار می گیرد. نحوه قرار گرفتن گاز ، نفت و آب حاکی از حرکت آنها در داخل مخزن است.
مهاجرت اولیه نفت
منظور از مهاجرت اولیه ، مواد هیدر و کربنی که از سنگ منشا بصورت محلول در آب ، ملکول آزاد و جذب در مواد ارگانیکی یا غیر ارگانیکی و یا تلفیقی از آنها می باشد. هیدروکربورها ضمن انتقال اولیه بایستی از سنگ منشا ، آزاد شده تا بتوانند حرکت کنند. به هرحال ، جدایش مواد ارگانیکی قابل حل از سنگ منشا ، مکانیسم اصلی انتقال اولیه را بوجود می آورد. مقدار از این تولید در واحد حجم بسیار کم است. دما و فشار با ازدیاد عمق و دفن سنگها افزایش پیدا می کند.
این عمل سبب کاهش مقدار غلظت سنگهای قابل انعطاف شده و به نحوی که در نهایت منجر به خروج مقدار زیادی از مایع درون خلل سنگ می شود. سنگهای دانه ریز مانند رسها بیشترین فشار را متحمل می شود. مایع محتوی این سنگهای تحت فشار به طرف بالا صعود می کند. به همین دلیل افزایش فشار می توانند سر آغاز حرکت صعودی سیالات محسوب شود. مطالعه ای که بر قابلیت انحلال پذیری هیدروکربورها در آب سازند صورت گرفته حاکی از کاهش قابلیت انحلال قابلیت انحلال هیدروکربورها ضمن افزایش اندازه ملکولی آن می باشد. افزایش دما قابلیت حل هیدروکربور در آب را افزایش می دهد.
قابلیت انحلال هیدروکربورهای سنگینتر با کاهش دما کم می شود. بنابراین هیدروکربورها بر اثر کاهش دما به تدریج از محلول اشباع شده خارج می شود. این رهایی در هر سنگی که دمایی کمتر از دمای قبلی خود داشته باشد می تواند صورت گیرد. نتیجه آزاد شدن هیدروکربور ، راه یابی آن به مسیر اصلی جریان است. آزاد سازی نفت ، ناشی در کاهش دما ، در هر حال ، تنها مقدار کمی نفت از سنگهای ضخیم لایه ، می تواند از آب عبور جدا شود.

مهاجرت ثانویه نفت
تمرکز مواد آلی و هیدروکربورها و یا واحد حجم سنگ بسیار محدود است و حرکت آن مواد نسبت به سنگ مخزن نیز به آهستگی صورت می گیرد. مولکولهای هیدروکربور آزاد شده و یا بخشهای کوچک نفتی در حال ورود به سنگ مخزن اصولا کوچکتر از معبر سنگ بود و استفاده از نیروی ارشمیدس ، نیروی موئین ، نیروی هیدرودینامیکی ، تراوایی موثر و در صد اشباع آب سنگ مخزن به بخش بالاتر مخزن انتقال پیدا می کند. حرکت صعودی هیدروکربور در مخزن منوط به جابجایی دیگر ملکولهای هیدروکربور بوده با این که بوسیله جریان آب صورت می گیرد.
ورود هیدروکربور به مخزن تداوم حرکت صعودی آن را تامین می کند. نفت و گاز شناور در آب با استفاده از نیروهای ارشمیدس و هیدرودینامیکی به سمت قله تاقدیس حرکت می کند. تمرکز نفت و گاز در قله تاقدیس مقاومت آن دو را در مقابل جریان افزایش می دهد. آب به ناچار در جهت شیب جریان به حرکت خود ادامه می دهد. حضور جریان قوی آب و وجود اختلاف فشار ، سبب کج شدگی سطح آب و نفت می شود. تداوم فشار هیدرودینامیکی ممکن است باعث جدایش مخازن از یکدیگر شده و تغییر کلی در تعادل مخزن را ایجاد کند. مخزن در شرایطی تشکیل می شود که نفت و گاز در جهت مخالف نیروی هیدرودینامیکی به طرف بالا حرکت کرده و در ناحیه رخساره ای ، نیروی هیدرودینامیکی و نیروی موئین بر نیروی ارشمیدس غلبه کند. بطور طبیعی در ناحیه تغییر رخساره ای مقدار تخلخل و تراوایی سنگ به سمت بالا کاهش یافته است.


دانلود تحقیق مهاجرت نفت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان مقاله عوامل موثر بر نگرش جوانان در مورد مهاجرت | کالج پروژه ...

دانلود رایگان مقاله عوامل موثر بر نگرش جوانان در مورد مهاجرت. بانک دانلود مقالات
انگلیسی با ترجمه فارسی. چکیده ای از مقدمه آغازین ” مقاله عوامل موثر بر نگرش.

مهاجرت نفت - مهندسی نفت

14 آگوست 2013 ... عوامل موثر در مهاجرت اولیه نفت: ... برای مهاجرت نفت و گاز در داخل سنگ منشاء تنها یک
مکانیسم نمی تواند موثر ... دانلود کامل مقاله به صورت فایل pdf.

دانلود-مقاله-مهاجرت-انسانی - سیستم همکاری در فروش فایل سِرو

عرضه برترین مقالات و پژوهشهای دانشگاهی،پاورپوینت،کارآموزی،مبانی و پیشینه
تحقیق و پرسشنامه و....

PDF: مقایسه قراردادهای نفتی ایران با قراردادهای سایر کشورها

ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ... ﻧﻔﺖ ﻣﺎده ای ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﯿﺎل ﺑﻮدن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﻪ ... داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان و ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖ دار ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻔﺎت.

شل های نفتی - گروه ترجمه تخصصی البرز

در این بخش از سایت گروه ترجمه تخصصی البرز تحقیق نفت با موضوع شیل های
نفتی به صورت فایل Wordبرای دانلود ارائه شده است. این تحقیق نفت با موضوع
شیل های نفتی به صورت رایگان برای دانلود ارائه شده است. ... مهاجرت نفت. مهاجرت اولیه
.

پروژه های مهندسی نفت و شیمی,گزارش کارآموزی پروژه تاکتیک های ...

بعد از پرداخت هزینه لینک دانلود بصورت اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد. ... 1ـ5:
مهاجرت نفت و علت آن ... 2ـ1: انواع نفت گیرها یا تله های نفتی از دیدگاه زمین شناسی.

مهاجرت نفت - مهندسی نفت

14 آگوست 2013 ... عوامل موثر در مهاجرت اولیه نفت: ... برای مهاجرت نفت و گاز در داخل سنگ منشاء تنها یک
مکانیسم نمی تواند موثر ... دانلود کامل مقاله به صورت فایل pdf.

دانلود تحقیق بررسی علل مهاجرت (مهاجرت داخلی) – پایگاه ثبت مشاغل ...

31 دسامبر 2016 ... Home / تبادل پست / دانلود تحقیق بررسی علل مهاجرت (مهاجرت داخلی) ... از ۱۳۵۳ به
بعد علت افزایش ناگهانی درآمد نفت و تعدیل در برنامۀ عمرانی پنجم ...

شل های نفتی - گروه ترجمه تخصصی البرز

در این بخش از سایت گروه ترجمه تخصصی البرز تحقیق نفت با موضوع شیل های
نفتی به صورت فایل Wordبرای دانلود ارائه شده است. این تحقیق نفت با موضوع
شیل های نفتی به صورت رایگان برای دانلود ارائه شده است. ... مهاجرت نفت. مهاجرت اولیه
.

دانلود تحقیق در مورد بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ...

26 دسامبر 2016 ... دانلود تحقیق در مورد بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران ... به
عبارتي از دهة ۵۰ كه قيمت نفت بصورت ناگهاني افزايش يافت عوامل ...

زمین‌شناسی نفت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مهاجرت اولیه، فرایندی است که در آن نفت و گاز از سنگ منشا به سمت سنگ مخزن حرکت
.... شده است می توانند توسط فرم های خاصی برای اهداف تحقیق مورد نظر نمایش یابند.

پروژه های مهندسی نفت و شیمی,گزارش کارآموزی

توضیحات بیشتر - دانلود 70,000 تومان. پروژه شبیه سازی مخازن نفتی ( Simulation
of oil reservoirs) ... نفت و منشاء آن 1ـ4:محیط و شرایط تشکیل نفت 1ـ5: مهاجرت نفت و
علت آن 1ـ6: مهاجرت اولیه و مهاجرت ثانویه نفت 1ـ7: سنگ سرپوش (Cap Rock) 2: نفت ...

شل های نفتی - گروه ترجمه تخصصی البرز

در این بخش از سایت گروه ترجمه تخصصی البرز تحقیق نفت با موضوع شیل های
نفتی به صورت فایل Wordبرای دانلود ارائه شده است. این تحقیق نفت با موضوع
شیل های نفتی به صورت رایگان برای دانلود ارائه شده است. ... مهاجرت نفت. مهاجرت اولیه
.

PDF[تحقیق کارگران خارجی] شبکه مقاله

داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺎرﺟﯽ، در ﻗﺎﻟﺐ doc و در 62 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ ... ﻣﻬﺎﺟﺮت. دﺳﺘﻪ: ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ
ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 748 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 184 (ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ). ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ...

مقاله در مورد پمپ های در مهندسی نفت - سایت نفت یاسوج

دانلود حل المسائل ترمودینامیک ون وایلن نسخه فارسی (14501) · دانلود حل المسائل
انتقال حرارت اینکروپرا Incropera ویرایش ... عنوان : پروژه پمپ ها در صنایع نفت و
گاز.

مجموعه مقالات اولین کنگره مهندسی نفت ایران - سیویلیکا

نمایش و دانلود مقالات اولین کنگره مهندسی نفت ایران. صفحه. 1, 2. از ۲. ۱. ... نام
نویسندگان مقاله: محمد رضا محمد علیها - مجیدرضا آیت اللهی تعداد صفحات مقاله: ۵. ۳. ....
بررسی مشکل مهاجرت گاز در چاه های خانگیران (فول تکست دارد) · دریافت مقاله کامل
سال ...

دانلود تحقیق مهاجرت نفت -

21 نوامبر 2016 ... دانلود تحقیق مهاجرت نفت. مقدمهشواهدی دایر بر انتقال نفت به محلی که در آن تجمع
یافته وجود دارد. به عبارت دیگر نفت و گاز متمرکز در مخزن ، از سنگی ...

تحقیق رمورد آناليز از طريق ايجاد پلاسما در جفتهاي القايي

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت برند

پاورپوینت در مورد تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

جواب تمارین کتاب کار Top Notch 1 Workbook Second Edition - ویرایش دوم

دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک پیزو الکتریک وتقویت پویای سفتی تیر کامپوزیتی با محرک پیزوالکتریک 62صفحه

حفاری های غیر مجاز به منظور قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی

دانلود تحقیق همدوسي نور

تستهای آمادگی برای آزمون دستیاری دندانپزشکی

دانلود فایل فلش گوشی طرح هواوی Huawei mate 10 MT6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

6 مقاله فارسی درباره متن کاوی ( text mining )