دانلود فایل


محاسبه مقدار مقاومت---Singular-Resistance-values - دانلود فایلدانلود فایل نرم افزار محاسبه مقدار مقاومت

دانلود فایل محاسبه مقدار مقاومت---Singular-Resistance-values

این نرم افزار به 2 روش استفاده میشود
رنگ پایه مقاومت را انتخاب میکنید و مقدار مقاومت را دریافت میکنید.
یا مقدار مقاومت را میدهید رنگ مقاومت با توجه به مقدار وارد شده به شما نمایش داده میشود.
مزایا :
1-عدد مورد نظر را بدهید رنگ مقاومت مربوط به عدد داده شده را مشاهده نمایید.
2-رنگ مقاومت را تایین کنید عدد مربوط به رنگ داده شده را مشاهده نمایید.
3-با صفر کردن عدد مقاومت ، رنگ مقاومت هم صفر میشود . یعنی به حالت بی رنگ که مقاومت تعریف نشده میباشد به نمایش در می آید.
4-به فرض اگر مقاومت در حالت صفر باشد . نیازی نیست کاربر اول به ردیف 1 رنگ بدهد و سپس ردیف بعدی ... کاربر میتواند به ردیف سوم یا دوم رنگ بدهد که ردیف اول و دوم بطور هوشمند به کمترین مقدار تغییر رنگ میگیرند(این عمل در مواقعی است که در حالت بی رنگ باشد در غیر اینصورت رنگ ردیف اول یا دوم تغییری نمیکند)
-5محاسبه خودکار...
- 5-1ضریب خطا
- 5-2مقدار مقاومت به اهم
- 5-3مقدار مقاومت به کیلو اهم
- 5-4مقدار مقاومت به مگا اهم
- 5-5مقدار تقریبی با احتساب ضریب خطانرم افزار


برنامه نویسی


دانلود


دانلود نرم افزار


حسابگر


مقدار مقاومت


محاسبه مقدار مقاومت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط به روش GGE بای پلات در گلرنگ ...

Singular value decomposition, SVD. ) ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ. ﺍﻧﺪ ..... ﻣﺤﻴﻂ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎﺕ. ﺩﺭﺟﻪ ﺁﺯﺍﺩﻱ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ. /٩. ٩٣. **. ٢٨٦٠٠٤٠٧. ١١. ﻣﺤﻴﻂ. ---. ١٩١٦٨٠. ٢٤. ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ. ٩٠ .... ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻴﺴﺖ، ﻭﻟﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺭﺗﺒـﻪ ﺁﻧﻬـﺎ. ۸۷. ۰/. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ. (. ﺟﺪﻭﻝ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧـﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻧـﺸﺪﻩ ﺍﺳـﺖ. ) ﻛـﻪ .... ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣـﺖ ﺑـﻪ
ﺧـﺸﻜﻲ ﮔﻠﺮﻧـﮓ. ﻫـﺎ ... drought resistance in spring safflower in different locations.

گوناگون

بازیابی فایلهای ویروسی فلش مموری---Singular-Flash-Memory • محاسبه مقدار مقاومت
---Singular-Resistance-values • شناسایی کد ملی---Singular-National-Code

محاسبه مقدار مقاومتSingular-Resistance-values – بمب فایل ایران

این نرم افزار به 2 روش استفاده میشود رنگ پایه مقاومت را انتخاب میکنید و مقدار
مقاومت را دریافت میکنید. یا مقدار مقاومت را میدهید رنگ مقاومت با توجه به مقدار وارد شده
به ...

محاسبه مقدار مقاومت---Singular-Resistance-values - آگاه شاپ

این نرم افزار به 2 روش استفاده میشود رنگ پایه مقاومت را انتخاب میکنید و مقدار
مقاومت را دریافت میکنید. یا مقدار مقاومت را میدهید رنگ مقاومت با توجه به مقدار وارد شده
به ...

دانلود پروژه پايان نامه هيدروليک صنعتي | موبوفایل

30 ژوئن 2016 ... شبیه سازی AC/DC Three-Level PWM Converter · فایل محاسبه مقدار ماسه مورد نیاز
جهت دیوار های ... محاسبه مقدار مقاومتSingular-Resistance-values.

فروش استثنایی صفحه 6326

شناسایی پلاک ماشین ها---Singular-IranPlak یک نرم افزار هوشمن... قیمت (تومان): ...
محاسبه مقدار مقاومت---Singular-Resistance-values این نرم افز... قیمت (تومان): ...

دانلود تحقیق در مورد “ادبیات شفاهی کودکان” - فایلدونی تکرام

13 نوامبر 2016 ... دانلود تحقیق در مورد “ادبیات شفاهی کودکان”. تعداد صفحات: ۱۴. فرمت: Word. دریافت
فایل. اشتراک 0. توییت 0. اشتراک 0. اشتراک 0. اشتراک 0.

لیست تمامی فایلهای برنامه نویسی ، سورس ، پروژه : گوناگون- قسمت دو ...

465, محاسبات مربوط به ورود زائران به شهر مشهد ..... 798, محاسبه مقدار مقاومت---
Singular-Resistance-values ... 809, محاسبه معدل و محاسبه معدل کل---Singular
Average.

دانلود پروژه بررسی و محاسبه فرمولاسیون مواد خام سیمان مطالعه موردی ...

محاسبه مقدار مقاومتSingular-Resistance-values. ۱۳۹۴-۰۱-۰۱ نظری بدهید. &
& & & & & این نرم افزار به ۲ روش استفاده میشود رنگ پایه
...

محاسبه مقدار مقاومت---Singular-Resistance-values - فروش فایل

17 ا کتبر 2016 ... این نرم افزار به 2 روش استفاده میشود صبغه پایه مقاومت را انتخاب میکنید و میزان
مقاومت را دریافت میکنید. یا میزان ابرام را میدهید رنگ مقاومت با ...

آگوست | 2016 | usefi | صفحه 19

31 آگوست 2016 ... محاسبه مقدار مقاومتSingular-Resistance-values این نرم افزار به 2 روش استفاده
میشود رنگ پایه مقاومت را انتخاب میکنید و مقدار مقاومت را دریافت.

لیست تمامی فایلهای برنامه نویسی ، سورس ، پروژه : گوناگون- قسمت دو ...

465, محاسبات مربوط به ورود زائران به شهر مشهد ..... 798, محاسبه مقدار مقاومت---
Singular-Resistance-values ... 809, محاسبه معدل و محاسبه معدل کل---Singular
Average.

گوناگون

بازیابی فایلهای ویروسی فلش مموری---Singular-Flash-Memory • محاسبه مقدار مقاومت
---Singular-Resistance-values • شناسایی کد ملی---Singular-National-Code

foxconn p41-ddr3-775 | موبوفایل

30 ژوئن 2016 ... قبلی · تحقیق در مورد سري استانداردهاي كنترل كيفيت واعمال آن در آذين خودرو · بعدی ·
محاسبه مقدار مقاومتSingular-Resistance-values ...

کیداک - صفحه 41115 از 42379 - keydoc.ir

محاسبه مقدار مقاومتSingular-Resistance-values این نرم افزار به 2 روش استفاده
میشود رنگ پایه مقاومت را انتخاب میکنید و مقدار مقاومت را دریافت میکنید. یا مقدار ...

رزومه - سیدرسول میرقادری - دانشگاه تهران

"طراحی سازه-های فولادی به روش حالت حدی و مقاومت مجاز." : ارکان دانش، 1393. .... "Finite
Element Analysis Using Sub-Structuring Via Singular Value Decomposition.

دانلود پروژه بررسی و محاسبه فرمولاسیون مواد خام سیمان مطالعه موردی ...

محاسبه مقدار مقاومتSingular-Resistance-values. ۱۳۹۴-۰۱-۰۱ نظری بدهید. &
& & & & & این نرم افزار به ۲ روش استفاده میشود رنگ پایه
...

توافق لواندوفسکی با بایرن مونیخ - esy.es

25 ا کتبر 2016 ... پاورپوینت ایمنی در برق 1. محاسبه مقدار مقاومت---Singular-Resistance-values
محاسبه مقدار مقاومت---Singular-Resistance-values 0. کار آفرینی ...

Contents - انجمن مهندسین برق

device sizes as well as the resistor values were ... low and high-ohmic resistance
), as well as for the ..... LMPs are smaller than the total mean value of LMPs ......
LAN. در ﺳﻮﺋﻴﭻ. MSC. در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮاﻓﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻛﺎرﺑﺮﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ را. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ..... In
addition, singular systems can be used to ...... ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﺮدن از ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺘﺎﺗﻮر ،
اﺳﺘﺮاﺗﮋي.

کیداک - صفحه 41115 از 42379 - keydoc.ir

محاسبه مقدار مقاومتSingular-Resistance-values این نرم افزار به 2 روش استفاده
میشود رنگ پایه مقاومت را انتخاب میکنید و مقدار مقاومت را دریافت میکنید. یا مقدار ...

دانلود تحقیق در مورد “ادبیات شفاهی کودکان” - فایلدونی تکرام

13 نوامبر 2016 ... دانلود تحقیق در مورد “ادبیات شفاهی کودکان”. تعداد صفحات: ۱۴. فرمت: Word. دریافت
فایل. اشتراک 0. توییت 0. اشتراک 0. اشتراک 0. اشتراک 0.

تقویم سال 1353

پايان نامه جغرافي - برنامه ريزيبازتاب فضايي تحولات اقتصادي روستاهاي شهرستان رضوانشهر

طرح لایه باز کارت ویزیت آموزشگاه زبان 05

پروژه کنترل دستی بیست باند فرودگاه درس برنامه نویسی C

مقاله برآوردجمعیت

دانلود پاورپوینت بینایی و شنوایی - 36 اسلاید

نمونه سوالات کاربرد آمار در مددکاری اجتماعی کارشناسی ..... پایان ترم 1394

38 نمونه سوال فصل چهارم ریاضی دوم دبستان - اعداد سه رقمی (فایل pdf)

تحقیق آماده در مورد مبانی منطق استقراء از دیدگاه شهید سید محمد باقر صدر

تحقیق و بررسی در مورد آشنایی با بازار اصفهان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل